top of page

פרסומים מדעיים

לאורך השנים פירסמתי מאמרים מקצועיים בכתבי עת והצגתי עבודות מחקר בפורומים שונים.

מוזמנים ומוזמנות להתרשם וליצור קשר לקבלת חומרים נוספים.

bottom of page