top of page

סדנאות והרצאות

בסדנאות וההרצאות אני מעבירה חומר תיאורטי לצד התנסות מעשית. 

נלמד על המוח, על הקשר בינו לבין ההתנהגות, המחשבות והרגשות, נתנסה בכלים פרקטיים ויינתנו גם "שיעורי בית" ותרגולים שמטרתם לשפר את התפקוד היומיומי.

הסדנאות מותאמות אישית לקהל היעד הרלוונטי, ומתקיימות באופן פרונטלי או מקוון.

מתאימות לקבוצה של 4-12 משתתפות ומשתתפים. 

ההרצאות מוגבלות ל-30 משתתפות ומשתתפים ונערכות באופן פרונטלי או מקוון (באמצעות הזום). ניתן לתאם נושאים שונים להרצאות, או להצטרף להרצאות קיימות.

הסדנאות וההרצאות הזמינות

bottom of page