top of page

Into Aging

עם השנים, עובר המוח שינויים טבעיים רבים אשר משפיעים על היכולות הקוגניטיביות והתפקודיות – זיכרון, קשב, תפקודים ניהוליים ועוד. אלו מלווים בחשש לפגיעה בתפקוד היומיומי, בקשרים החברתיים ובעצמאות, ובעיקר -  בתחושת חוסר אונים וחוסר שליטה על המצב. 

 

חשוב לדעת שיש פתרונות לשימור ושיפור היכולות הקוגניטיביות בגיל השלישי!

נעמה קיביליס מאירי

נעים להכיר, ​נעמה קיביליס מאיריפסיכולוגית שיקומית

מומחית ונוירופסיכולוגית קלינית. 

אני מעבירה סדנאות והרצאות חווייתיות לאנשים בגיל השלישי אשר מסייעות לשמר ולשפר את היכולות הקוגניטיביות, לשמור על תפקוד גבוה ועל עצמאות, ולחזק שקט נפשי ואיכות חיים.

נוירופסיכולוגיה קלינית

bottom of page